Arbete på väg nivå 1 Arbete på väg: NIVÅ 1 (länk till kursen) på Trafikverket, OBS!! borttagen Sitemap

arbete på väg nivå 1

Vi vill göra det enkelt för dig som användare. Genom att skapa kompletta utbildningar som innehåller såväl Trafikverkets nya som gamla krav är det enkelt för dig att hitta den utbildning du behöver. Godkänt utbildningsresultat registreras automatisk i ID06 kompetensdatabas om du väljer att legitimera dig med BankID när du skriver ditt slutprov. Avgiften för registreringen ingår i utbildningspriset. En komplett utbildning för konsulter. Ger intyg för  APV steg 1. PRIS: 2  kr exkl. Arbete på väg – Nivå 1. Nivå 1-utbildningen är den mest grundläggande utbildningen och riktar sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Med den här utbildningen får du behörighet att utföra enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats. Steg ;3 möter även de krav som de flesta kommuner har på utbildning vilket tidigare kallades Arbete på väg 1+2. Steg Allmän grundkompetens. Målgrupp: Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg Innehåll: Utbildningen omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker. I den här poden får du lyssna till Christers berättelse från ett beläggningsarbete en sommarnatt på E6:an utanför Göteborg. Under drygt 5 minuter delar han med sig av upplevelsen att stå mitt framför en lastbil som i full fart är på väg in i arbetsplatsen. Våra kurser inom Arbete på vägnivå 1. Information om kurstillfällen och övrigt besvaras av ditt hyrcenter. Våra kurser är en kombinationsutbildning av steg 1.


2 3 4 5 6 7 8 9 10